Page 8 - E-Bülten 2020 Ocak-Şubat
P. 8

Yeditepe Üniversitesi Beslenme Uzmanı - Selen ARAL                  Paketli Gıdalardaki Katkı Maddeleri İle Tanışalım


           Tek başına gıda olarak tüketilmeyen, besleyici değeri olan veya olmayan, gıdanın üretilmesi,
        işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında gıda maddesinin tat, koku,

        görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak
        amacıyla kullanılmasına izin verilen maddelerdir.


           Katkı maddeleri; kimyasal maddelerdir, ancak gıdalarda bulunan ve yaşam için gerekli olan
        yağlar, karbonhidratlar ve mineraller gibi maddelerde kimyasal maddelerden oluşmaktadır. Gıdalarda

        doğal olarak bulunan kimyasal maddelerin zararlı olmadığı inancı yanlıştır; yüksek dozlarda deney

        hayvanlarında kanseröjen etki dahil değişik zararlı etki gösteren çok sayıda kimyasal vardır.

           Hazır gıdaların paketleri üzerinde, kullanım amaçlarına göre gıda katkı maddelerinin (GKM)

        kategorileri, bunu izleyen özel adlar ve "E" numaraları ile belirtilir. "E" numaraları Avrupa Birliği
        ülkelerinde GKM'lerini pratik bir kodlama yöntemi olarak geliştirilmiştir. "E" numara sistemi ile
        GKM'nin temel işlevlerine göre sınıflaması şöyledir:


            1-Renklendiriciler E100-180


           2- Koruyucular E200-297

            3-Antioksidanlar E300-321


           4- Emülsifiyer ve Stabilizatörler E322-500

           5- Asit-baz sağlayıcılar E500-578


           6- Tatlandırıcılar, koku verenler E620-637

           7- Geniş amaçlı GKM E900-927


                                                         7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13