Page 15 - E-Bülten 46. Sayı
P. 15

1 Aralık Dünya AIDS Günü                 3 Aralık Dünya Engelliler
         Dünya AIDS Günü her yıl 1 Aralık                   Günü
                                     Uluslararası Engelliler Günü 1992
         tarihi olarak kabul edilmiştir. Bu
                                     yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş
         gün HIV' in yayılması ve AIDS              Milletler tarafından uluslararası bir gün
         hastalığının artışına karşın bilincin          olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya
         yükseltilmesi amacına adanmıştır.
                                     çapında organizasyonlar
         Böyle bir günün varoluşunun diğer            düzenlenmektedir. Bu aktiviteler
         bir amacı ise bu hastalıktan               genellikle ücretsiz olup, gönüllülüğe
         yaşamını yitirenleri anmak ve              dayanmaktadır. Hükümet desteği ve
         onları onurlandırmaktır.                sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte

         Hükümetler ve sağlık yetkilileri bu           bu günün kutlanması çeşitlilik
         günde çeşitli forumlar ve                göstermektedir. Her yıl bu gün için
         konuşmalar düzenlerler.                 değişik bir tema edinilmektedir.
           5 Aralık Kadın Hakları Günü             10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

        5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü,            İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu

        varlığımızın en temel taşı                temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan
         kadınlarımızın seçme ve seçilme             hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve
        hakkını elde ettiği bu önemli gün             cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm

        kutlanmaktadır. 5 Aralık 1934               insanların yararlanabileceği haklardır.
         tarihinde yapılan anayasa                İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler
        değişikliğiyle kadınlara tanınan seçme          İnsan Hakları Komisyonu tarafından
         ve seçilme hakkı, bu günün dünya            Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık

         kadın hakları günü olarak                1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan
        kutlanmasıyla neticelenmiştir.              oturumunda kabul edildi. İnsan Hakları
                                     Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin
                                     kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den
                                     bu yana her 10 Aralık'ta kutlanmaktadır.


                                                          14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18