Page 14 - E-Bülten 46. Sayı
P. 14

Kasım ve Aralık Önemli Günler


                        10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
   2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası                     14 Kasım Dünya Diyabet Günü
                         10-16 Kasım Atatürk Haftası

    Lösemi bir kan hastalığıdır. Kan   10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10   Diyabet konusunda toplumda

    hücrelerinin özellikle de       Kasım 1938 günü saat 09.05'te     farkındalığın arttırılması ve
    akyuvarların normalin üzerinde    yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu  konunun öneminin vurgulanması
    çoğalması ile lösemi hastalığı ortaya  ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal  amacıyla Dünya Sağlık
    çıkar. En çok 1-5 yaş aralığında çıkar.  Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal  Örgütü(WHO) ile Dünya Diyabet
    Erken teşhis önemlidir. Sizler de kök  yastır. 10 Kasım gününü kapsayan  Federasyonu’nun (IDF) öncülük
    hücre bağışı yaparak destek      Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt  ettiği, tıp tarihinde bu güne kadar
    olabilirsiniz.2- 8 Kasım LÖSEV    genelinde anıldığı, ilke ve      üretilmiş olan en değerli molekülü
    tarafından bütün çocuklara armağan  devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve  “İNSÜLİN HORMONU” nu bulan
    edilmiştir.              televizyonda konuşmalarının kendi   Frederick Banting’in doğum günü
                                          olan “14 Kasım Diyabet Günü” tüm
                       sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili
                                          dünyada her yıl belirlenen değişik
                       filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım
                                          tema ve çeşitli etkinliklerle
                       tarihleri arasına karşılık gelen haftadır.
                                          kutlanmaktadır.

         20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü               24 Kasım Öğretmenler Günü
         Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm           Türkiye'de her yıl 24 Kasım,

         sürdüğü coğrafyalarda yaşam                Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24
         mücadelesi veren çocukları korumak            Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti
         ve koşullarını iyileştirmek için 20            devletinin kurucusu Mustafa Kemal
         Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş              Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin
         Milletler Genel Kurulu “Çocuk               Başöğretmenliği"ni kabul ettiği
         Haklarına Dair Sözleşme”yi imzalamış           gündür. Pek çok ülkede 1994'ten beri
         ve o tarihten bugüne 20 Kasım               her yıl 5 Ekim günü UNESCO
         “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak             tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak
         kutlanmaktadır.                      kutlanmaktadır.             13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18