Page 13 - E-Bülten 46. Sayı
P. 13

Taraf devletlerin bu sözleşme ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme
        konusunda kaydettikleri ilerlemeleri incelemek amacıyla Çocuk Hakları Komitesi (ÇHK)
        kurulmuştur. Devletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf olduktan iki yıl sonra başlangıç
        raporunu ve bundan sonra da her beş yılda bir raporlarını ÇHK' ya sunmak zorundadırlar.

           Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu veya kısaca UNICEF (İngilizce: United
        Nations International Children's Emergency Fund), 1946 yılında Birleşmiş Milletler
        Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu adıyla kurulmuş ve daha sonra 1954 yılında Birleşmiş
        Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunma
        çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve
        çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere
        görevlendirilmiştir.

               "Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı,

               Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele

               alınmalıdır."                                            Mustafa Kemal Atatürk                                                         12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18