Page 15 - E-Bülten 2020 Ocak-Şubat
P. 15

13 Şubat Dünya Radyo Günü                   Şubat Ayının Son Haftası

                                           Vergi Haftası

         Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
         Kültür Örgütü (UNESCO)                  Verginin toplumun tüm kesimlerine
         tarafından bir iletişim aracı olarak           benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü
         radyonun önemine değinmek ve               olarak ödeme alışkanlığının arttırılması

         uluslararası radyo yayıncıları              amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası
         arasındaki etkileşimi artırmak için            Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır.
         13 Şubat Dünya Radyo Günü                Vergi Haftası bu yıl 22 Şubat - 28 Şubat
         olarak ilan edildi. Bu kapsamda              tarihleri arasında tüm yurtta çeşitli

         her yıl 13 Şubat Dünya Radyo               etkinliklerle kutlanmaktadır.
         Günü farklı temalarla kutlanıyor.
                         28 Şubat Sivil Savunma Günü

                      MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın
                      14.11.1988 tarih ve 3008 sayılı Kararı ile

                      Sivil Savunma hizmetlerini düzenleyen 7126

                      sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28 Şubat
                      "Sivil Savunma Günü" olarak kabul edilmiş
                      olup; her yıl Bakanlık Merkezinde, Taşra

                      Teşkilatında, kamu kurum ve kuruluşları ile
                      tüm okullarda oluşturulan Sivil Savunma
                      Kulüpleri aracılığıyla çeşitli etkinlikler
                      düzenlenerek kutlanmaktadır.

                                                         14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18