Page 14 - E-Bülten 2020 Ocak-Şubat
P. 14

Ocak ve Şubat Ayı Önemli Günler               Ocak Ayının İlk Haftası
                                      7-14 Ocak Beyaz Baston
                Verem Savaş Haftası
                                      Görme Engelliler Haftası
         Sağlık Bakanlığı, hava yoluyla bulaşan
                                   7-14 Ocak Beyaz Baston Görme
         ve akciğerler başta olmak üzere tüm
                                   Engelliler Haftası Toplumda
         organları tutabilen verem (tüberküloz)
                                   farkındalık oluşturmak amacıyla her
         hastalığı ile ilgili toplumun
                                   yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arası
         bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı
                                   Beyaz Baston Körler Haftası olarak
         toplumun bütün kesimlerinin
                                   anılmaktadır.
         dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl
         Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan
         hafta “Verem Eğitim ve Propaganda
         Haftası” olarak belirlemiştir. Her yıl
         etkinlikler ile toplumsal farkındalık
         çalışmaları yapılmaktadır.          11-18 Ocak Enerji Tasarrufu                 10 Ocak Gazeteciler Günü
               Haftası
         Günümüzün en önemli                   Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik
         ihtiyaçlarından olan ve aşırı kullanma          mesleğini icra edenleri onurlandırmak için
         ile gelecek nesilleri zor durumda            1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen
         bırakacak olan enerjinin gereği kadar          Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür.4 Ocak
                                      1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının
         ve bilinçli kullanılmasının sağlanması
                                      bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212
         amacıyla ülkemizde her yıl 11-18
                                      sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi
         Ocak tarihleri arasında Enerji
                                      gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak
         Tasarrufu Haftası kutlanmaktadır.
                                      günü kutlama günü olmuştur
                                                        13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18