Page 9 - E-Bülten 53. Sayı
P. 9

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIK AYRIŞTIRMA

        Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı
        olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam ve
        içinde yaşadığımız doğal ortamdır.

        Doğa, tüm canlıların yaşamını sürdürebilmesi için önemli bir sığınak ve büyük bir ekonomik
        kaynaktır. Ancak zaman içinde insanlar doğayı sınırsızca
        kullanmaya hatta sömürmeye başlamış ve uzun süre
        doğaya verdikleri zararlardan habersiz yaşamışlardır.
        Doğadaki bu yıkımların en önemlilerinden biri olan
        çevre kirliliği de artmış, çevrenin kendini yenileyebilme
        yeteneğinin çok daha üstüne çıkmıştır.

        Günümüzde nüfus artışı ve kent merkezlerinin
        çoğalması sonucu artan çevre kirliliği, ülkelerin
        gündeminde ilk sıralarda yer almaya başlamıştır.

        Atık Yönetiminin Önemi

        Atık  yönetimi;  atığın  oluşumunun   önlenmesi,
        kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi,
        toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri
        kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve
        denetimi faaliyetlerini kapsar.

        Atık yönetimi ile;

           Ekonomiye katkı sağlanması
           Doğal kaynak tüketiminin azaltılması
           Çevre kirliliğinin azaltılması amaçlanmaktadır.

        Sıfır Atık Projesi  “Sıfır Atık” israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını,
        oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri
        dönüştürülmesini kapsayan, atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14