Page 7 - E-Bülten 52. Sayı
P. 7

Performans verileri ile ulaşılmak istenen hedefler karşılaştırıldığında çıkan sonuçlara
        göre yeniden planlama ve yeniden hedef belirleme çalışmaları yapılmalıdır.

           Hedef güncelleme çalışmalarına geliştirici eylemler eşlik eder: eğitim, mentorluk,
        rotasyon ihtiyaca göre uygulanabilecek yöntemlerdendir.

           İstedikleri sonucu, istedikleri zamanda, istedikleri kriterlerle elde edenler; hedefleri
        net, gerçekçi, ulaşılabilir ve zamanlı belirleyerek çalışabilenlerdir.

            Bize ilham veren, harekete geçiren, ikna eden, engelleri aşarak örnek olan,
        motivasyonu yüksek kişilerdir onlar.

        Tüm hedeflerinize ulaşmanız dileği ile...


                                                         6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12