Page 6 - E-Bülten 52. Sayı
P. 6

Ne demişler: “Nereye gitmek istediğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım
        edemez.”

           Hedefler, gitmek istediğimiz rotadır .

           Kişilerin değer ve ilkelerine uygun, kimseye haksızlık içermeyen, sonuçları huzur ve
        başarı getiren, gerçekçi eylemlere odaklı hedefler ile çalışmak:

            Bizi motive eder.
            Başarı duygumuzu besler.
            Planlama yapabilmemizi ve öngörüde bulunabilmemizi sağlar.

            Enerjimizin doğru alanda kullanımına imkan verir.
            Potansiyelimizi ortaya çıkartacak fırsatı yaratır.
            Standartlarımızı korumamızı kolaylaştırır.
            İyi performansın, sürdürülebilir olmasını destekler.
            Çalışan ve yöneticisi arasındaki iletişimin var olmasına vesile olur.

            Hedeflerin varlığı bizleri odakta tutar ve bizi amacımıza ulaştırır.


           Çalışanlar, eylemlerinin sonucunda kurumlarına olan katkılarını bilmek isterler.

           Amacımız nedir? Nereye varmaya çalışıyoruz, yapmamız gerekenler neler?
        İlerleyişimizi nasıl gözlemleriz? soruları cevaplanması gereken sorulardır.

            Doğru cevaplar için dikkat edilecek birkaç nokta işimizi kolaylaştıracaktır:

             Bireysel hedefler ekip hedefleriyle; ekip hedefleri kurum hedefleriyle uyumlu
              olduğunda gemi aynı yöne gider.
             Net eylemler içeren hedef, ölçülebilir sonuçlara bağlı ve belirli zaman dilimleri
              içinde ulaşılabilir olduğunda; akıllı(smart) hedef ismini alır ve bizi istenilen amaca
              götürür.
             Hedefler, kişilerin sahip olduğu güç ve becerilerle ulaşabilecekleri türden
              olmalıdır.
             Hedefler; kişinin, ekibin ve kurumun değerleri ile uyumlu olmalıdır.
             Kişilerin deneyimlerine uygun olmayan, çok zor hedefler başarısızlıkla
              sonuçlanabilir.
             Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının, hangi performans ölçütleriyle tespit edileceği
              net olmalıdır.
             Performans verilerinin nasıl toplanacağı ve nesnelliğinin nasıl sağlanacağı açık
              olmalıdır.
             Hedef verilen kişi ile standartlar konusunda teyitleşilmiş olmalıdır.

                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11