Page 15 - E-Bülten 52. Sayı
P. 15

yapılmakta ve günlük servis kullanan kişilerin bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Yurtların oda
        düzenlerinde sosyal mesafe koşulları göz önünde bulundurularak düzenleme yapılmış ve
        odada kalan kişilerin sayısı azaltılmıştır. Yemekhane ve kantinlerde ilk etapta sosyal mesafeye
        göre düzenlenmiş, sonrasında ise paketli ürün kullanılarak toplu yemek alanlarının en az sayıda
        kişi ile temas edilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Çalışanlardan alınan süresiz HES kodları
        ile sağlık sorgulamaları yapılırken, öğrencilerin de süresiz hes kodları sorgulanmaktadır. Bu
        sorgulamayla, hem yurtta kalan öğrencilerin hem de diğer öğrencilerin sağlık durumlarının
        kontrol altında tutulması hedeflenmiştir. Ayrıca dışarıdan gelen kişiler için de kampüse
        girmeden önce hes sorgulaması gerçekleştirilmektedir. Servis araçlarına binmeden önce de
        hes kodu sorgulaması yapılmakta ve riskli gözüken kişiler servis araçlarına alınmamaktadır.
        Servis araçlarında düzenli olarak dezenfeksiyon işlemi yapılmakta, ayrıca sık temas edilen
        yüzeylerin servis öncesi ve sonrası temizlik ve hijyeni sağlanmaktadır. Toplu kullanım
        alanlarımızda, sınıflarımızda, konferans salonlarımızda, yurt çalışma odalarımızda ve
        yemekhanelerimizde sosyal mesafe düzeni oluşturulmuştur. Çalışma alanları düzenli olarak
        dezenfekte edilmekte ve sık kullanılan yüzeylerin temizlik ve hijyeni sağlanmaktadır.

        Çalışma ofislerinde 4m2’ye 1 kişi kuralı göz önünde bulundurularak değerlendirmeler
        gerçekleştirilmiş ve yeni ofis düzenleri bu kurala göre tekrar oluşturulmuştur. Çalışma
        alanlarında Covid sorumluları belirlenmiş ve maske kullanımı, kalabalık ortamların uyarılması
        vb. birçok faaliyette bulunması hedeflenmiştir. Semptom gösteren kişiler için süreçlerin en
        doğru ve en hızlı şekilde yönetilmesi adına hemşireler işe alınarak triyaj hemşiresi olarak
        göreve başlatılmış, bina girişlerine triyaj masaları kurulmuş, izolasyon merkezi, PCR test
        merkezi ve aşı merkezi oluşturulmuştur. Covid -19 tanısı ve temaslı olan tüm çalışan ve
        öğrencilerle, sürekli iletişim halinde olunarak hastalık sürecinde bulaşı en aza indirgemek için
        nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirmeler yapılmış olup sağlık birimimiz tarafından her
        gün titizlikle süreçler takip edilmiştir. Kampüs içerisinde izolasyon misafirhanesi
        oluşturulmuştur. Evinde kalamayan çalışanlarımız ya da öğrencilerimizin takipleri, izolasyon
        süresince bu misafirhanede gerçekleştirilmiştir. Şu anda hedeflediğimiz süreç, Covid
        önlemlerine uymanın yanında aşıların bir an önce tarafımıza ulaşması ve kademeli olarak
        kurumumuzda da aşılamaları başlatabilmektir. Covid-19 kurul toplantıları gerçekleştirilerek,
        tüm detaylar ve gelişmeler değerlendirilmekte ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi
        sağlanmaktadır.

        Dikkat Çekmek İstediğimiz Unsurlar:

        Pandemi sürecinin en başından itibaren sürekli altını çizdiğimiz ve dikkat çekmeye çalıştığımız
        ‘Maske, Mesafe ve Hijyen’ konularının önemini tekrar vurgulamak ve tüm çalışanlarımızın bu
        kurallara uygun hareket etmesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz.

                                         İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü
                                                          14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20