Page 14 - E-Bülten 52. Sayı
P. 14

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Covid-19

        Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünya üzerinde çok geniş bir alanda etki
        gösteren Koronavirüs,COVID-19 salgın hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020
        tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu hastalık, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
        hiç beklenmeyen olağanüstü durumlara neden olmuştur. Ülkemizde okulların tatil edilmesi,
        zorunlu seyahat yasakları, karantinalar, evden çalışma uygulamaları, 65 yaş ve üzerine sokağa
        çıkma yasağı getirilmesi gibi önlemler ile virüsün etkileri en aza indirilmeye çalışılmıştır.

        Covid-19 pandemisinin iş hayatı üzerinde büyük etkileri olmuştur. Maalesef birçok iş yeri
        kapatılırken, bazı sektörlerde uzaktan/evde çalışma sistemi ile çalışmalar yürütülmüş, bazı
        sektörlerde ise çalışmaya devam edilmek zorunda kalınmıştır. Faaliyetlerine devam eden iş
        yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından, yeni şartlara uyum sağlanarak çalışanların
        korunması adına doğru tespit ve önerileri geliştirmek büyük önem arz etmiştir. Tüm süreç
        boyunca proaktif yaklaşımlarla hareket etmek gerekmektedir.

        İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü olarak pandemi süresince; iş yerimizin mevcut
        durumlara ve oluşabilecek yeni durumlara uyum sağlaması için ilgili Bakanlıkların, ulusal ve
        uluslararası kaynakların yayınlarını göz önünde bulundurarak önerilerimizi yönetimimize
        sunmaya gayret etmekteyiz. Yönetimimizin destekleri ile bu zorlu pandemi süreci boyunca
        yapılan başlıca düzenlemeleri ve dikkat çekmek istediğimiz önemli unsurları aşağıdaki gibi
        özetleyebiliriz.


        İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Yapılan Önemli Düzenlemeler:
        Sürecin başlamasıyla beraber risk değerlendirmesi ve acil durum planları güncellenmiştir.
        Çalışanlarımıza uzaktan eğitimler, internet sitemiz üzerinden ve e-mailler ile duyurular
        gerçekleştirilerek bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Olası riskli alanlar belirlenerek
        korunma yolları ile ilgili çalışma talimatları alanlarda asılmıştır. Ayrıca sosyal mesafe, maske ve
        hijyen kuralları ile ilgili birçok görsel ve poster de çalışma alanlarına ve yurt binalarında asılmış
        ve zemin işaretleri yerleştirilmiştir. Belirli giriş-çıkışlara yerleştirilen termal kameralar ve ateş
        ölçer yardımıyla yurt binalarında, fakülte binalarında ve ana girişlerde ateş ölçümleri
        gerçekleştirilirken, servis araçlarına binmeden önce de ateş ölçümü yapılmaktadır. Servis
        araçlarımızda, yurt binalarımızda ve çalışma alanlarımızda gerekli noktalarda dezenfektanlar
        yerleştirilmiş ve yurtların ve fakülte binalarının girişlerinde hijyenik paspaslar
        konumlandırılmıştır. Servis araçlarında sosyal mesafeye uygun olacak şekilde planlama


                                                         13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19