Page 3 - E-Bülten 51. Sayı
P. 3

Yeditepe Üniversitesi Eğitim ve Gelişim Departmanı
                      Belirsizlik Anları ve Kaygı Yönetimi        Varoluşumuz gereği, hayatta ve güvende kalmak üzerine davranışlar sergileme yönünde
        otomatik bir eğilim içerisindeyizdir.

        Bu otomatik eğilim ilk çağlardan beri var olan beyin yapımız ile ilgilidir. Beynimizin otomatik
        tepkiler vermemizi ve hayatta kalmamızı sağlayan ana bölgesi limbik sistem ya da duygusal
        beyin olarak adlandırılan parçasıdır.

        Hiç düşündünüz mü?

        Bazen en kötü senaryoyu yaşamayı, belirsizlik ile yaşamaya tercih ediyoruz.

        Bunun en büyük nedeni, beynimizin başa çıkabilme kapasitesinin, somutlaştırılmış
        senaryolarda daha etkin bir rol oynamasıdır diyor uzmanlar.

        Bir tehlike, yaşamımızı tehdit eden bir durum, olası bir felaket senaryosu birçok duyumuzu
        harekete geçirir. Bunların ortak özelliği somut birer kanıta dayanmasıdır. Duyularımız vasıtası
        ile algıladığımız tehlike, ya limbik sistemin devreye girmesine ve otomatik tepkiler ile
        ‘’hayatta kal, savaş, kaç ya da don’’ davranışına ya da frontal lob sayesinde muhakeme
        etmemize, mevcut çözümde farklı senaryoları düşünmemize, sakin bir kabul ile çözüme
        yönelik davranışına dönüşür.

        Birçok soyut tehlikeyi ise kaygı ile karşılamamıza neden olur. Savaşıp mücadele
        edebileceğimiz her hangi bir somut uyaran bulamayan zihin, somut olarak tehlikeyi atfettiği
        başka bir uyarana durumu yükler. Bu bazen eşimiz, bazen çocuğumuz, bazen kendimiz, bazen
        iş arkadaşımız olur. Ve birikmiş kaygı ve stresi onlara yöneltmeye başlarız.
                                                         2
   1   2   3   4   5   6   7   8